Följ GO MO Group AB

SEO - en möjlighet eller ett hot mot PR-byråer?

Nyhet   •   Feb 25, 2016 09:30 CET

PR-byråer har länge vetat om att förmågan att förmedla en bra historia är extremt effektiv – av detta har vi (SEO-bolag) fått dra lärdom. Traditionellt sett har SEO-bolag inte varit lika duktiga på att förmedla historier, utan har varit mer fokuserade på tekniken bakom.

Vi på GO MO Group arbetar med att skapa högkvalitativa länkar genom relevant och intressant innehåll. Vi tar oss dessutom an denna utmaning på ett väldigt systematiskt och tekniskt vis, ett arbetssätt som PR-byråer inte vanligtvis använder sig av.

Det borde dock inte komma som en överraskning för någon som arbetar med marknadsföring och kommunikation att områdena PR och SEO håller på att smälta samman. Detta har till stor del att göra med Googles sökalgoritm ”Panda” som introducerades 2011, och som sedan dess varit under ständig utveckling. Panda 4 spås släppas under kv1 2016 och kommer bli ytterligare ett steg i denna riktning. Panda-algoritmen gör det allt svårare att ranka sökord som man inte kan backa upp med relevant och kvalitativt innehåll.


De två branscherna möts på så sätt någonstans mitt emellan meta-taggar, content marketing, kodning och digital storytelling.


Om man går tillbaka i tiden några år, kan man se en utveckling där SEO började förvandlas till något som även inkluderade PR. Vi startade vår byrå 2013 och såg redan då enorma brister i SEO-Sverige. SEO-byråer borde redan då börjat rikta om sin fokus för att arbeta med kvalitativa och relevanta länkar istället för att jobba med höga volymer av lågkvalitativa länkar. Men vår affär var svår; högkvalitativa länkar är mycket svårare att få till eftersom att de vanligtvis kommer från plattformar med högkvalitativt innehåll. Med högkvalitativt innehåll menar man oftast redaktionellt innehåll, och att arbeta med redaktionellt innehåll innebär att man arbetar med någon form av PR-strategi.

På detta sätt har vi alltså tvingats till att gå ifrån den rent tekniska biten av sökmotoroptimering, på samma sätt som PR-byråer tvingas bort från traditionella mediarelationer.


Finns det fördelar med PR som SEO inte kan matcha?

PR-byråer har alltid varit bra på att bygga långvariga och gynnsamma relationer med bloggare och journalister.

SEO-byrån har en vana av att jobba lite mer kortsiktigt och resultatinriktat; när man lyckats med att länka ett innehåll går man vidare till nästa mål. Men om man är resultatdriven och vill arbeta på ett hållbart sätt blir det allt svårare (snart omöjligt) att jobba på detta kortsiktiga vis.

En PR-byrå vet hur de ska presentera ett innehåll och ”pitcha” det för en journalist på bästa sätt. Tack vare det relationsbyggande som ligger till grund för PR-arbetet finns det också en större chans att innehållet används, än om en SEO-byrå skulle försökt sig på samma sak. Vi är än så länge längre ner i näringskedjan på någon vis!

Men även denna ”svaghet” är något som intelligenta SEO-byråer försöker råda bot på. På GO MO anställer vi t.ex. duktiga kommunikatörer och strateger för att kunna erbjuda våra kunder ett helhetskoncept. I framtiden kommer vi förmodligen att behöva utöka vår verksamhet med kompetens och expertis för att täcka upp de områden där vi än så länge saknar kompetens.

Och det är här vi kommer till kärnan i argumentet: det är mycket lättare för en SEO-byrå att fylla i de här luckorna än vad det är för en PR-byrå att göra samma sak.


Varför ansluter sig inte PR-byråer till SEO-branschen?

Vi har träffat bolag inom PR och traditionell Media, och många är rätt avogt inställda till att samarbeta med oss vilket vi tycker är tråkigt. En del av förklaringen kan vara att vi ”sökmotorsoptimerare” jobbar med krångliga saker som kodning, digitala analysverktyg, domännamn, meta-data och andra saker som PR-byråer traditionellt är främmande för (tyvärr).Saker som är obekanta för oss kan kännas skrämmande, vilket vi tror kan vara orsaken till att många PR-byråer väljer att blunda inför utmaningarna och möjligheterna det innebär att ta sig an SEO.


Framtiden för oss och många andra pro-aktiva bolag

GO MO Group är ett bolag i en bransch där förändring är en nödvändighet för att kunna överleva överhuvudtaget. En byrå som inte är flexibel och under ständig utveckling kan inte bli framgångsrik. Detta är skälet till att SEO sakta men säkert tar sig in på PR-territorium, och varför PR-byråerna måste agera för att inte bli uppslukade av den ständigt växande SEO-branschen.

Avveckla eller utveckla - gäller både PR- och SEO-byråer

SEO, PR och all annan digital marknadsföring smälter ihop och blir en gemensam ansträngning för att promota verksamheten (äntligen börjar företag förstå vikten av digitaliseringen). Som en konsekvens kommer konsulttjänster som begränsar sig till att bara arbeta med teknisk SEO förmodligen att försvinna i framtiden. Kvar kommer istället byråer som erbjuder en mix av PR, SEO och digital marknadsföring att finnas.