Följ GO MO Group AB

Digitaliseringen kräver en förändrad affärsmodell

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 13:48 CEST

Per, Gabriel, Ida, Jonas & Reza på ett helt vanligt morgonmöte!!

FÖRÄNDRINGENS HEMLIGHET LIGGER INTE I ATT ÄLTA GAMLA NORMER, UTAN I ATT SKAPA NYA!


Det paradigmskifte som digitaliseringen innebär påverkar oss alla. För oss företagare innebär digitaliseringen nya möjligheter, men även enorma utmaningar. Traditionella affärsmodeller blir snabbt ineffektiva och därmed inaktuella. Om man inte vill hamna på efterkälken, så måste all kommunikation anpassas till dagens konsument och framförallt till den media och teknik som konsumeras. Kommunicerar vi inte på konsumentens villkor så är vi inte längre med i matchen.

I mitt arbete träffar jag många kunder vars största utmaning brukar vara det faktum att konsumenten och tekniken driver utvecklingen, och inte tvärt om. Vi som företagare har endast ett arbete, och det är att erbjuda och sälja våra produkter eller tjänster när kunden är villig att köpa. Som företagare är vi vana att driva våra egna frågor och diktera var och hur vi säljer våra produkter, den bilden stämmer inte längre. Idag är allt på kundens villkor.

Det är enkelt att konstatera att svenska företag har svårt att hänga med, ju större företag jag träffar desto större är utmaningarna.

Ett bra exempel som alla kan relatera till är mobilt internetbruk. Över nio miljoner svenskar har tillgång till internet, majoriteten av dessa använder sina mobiltelefoner allt oftare än traditionella datorer för att till exempel kontrollera sin e-post, surfa eller söka information. Trots dessa siffror saknar stor andel (närmare 40 %) av alla svenska företag en mobil digital strategi, eller än värre, man saknar en mobilvänlig hemsida. Man lyckas därmed inte med att kommunicera på kundens villkor.


Digitaliseringen kräver en förändrad affärsmodell

En väl genomförd digital strategi skapar naturligtvis enorma konkurrensfördelar och ger enorma affärsmöjligheter för de företag som hela tiden ligger ett steg före. Vi ser idag ett flertal traditionella marknader som domineras av nybörjare. Resultatet är att kostnaden för att lyckas ”on-line” går upp, då det naturligtvis är svårare att konkurrera i en etablerad marknad.


Lös nutida problem, för nutida kunder

Framgångsrika företag löser nutida problem för nutida kunder. Om vi till exempel tittar på Uber och AirBnB som båda på kort tid lyckats ta över och bemästra otroligt traditionella och ”analoga” marknader. Affärsprocesserna i varken taxiindustrin eller hotellnäringen var tillräckligt anpassade för den nutida konsumenten. Vilket i sin tur leder till att nyetablerade bolag på kort tid kan roffa åt sig stora marknadsdelar från stora och etablerade företag genom att inse och exekvera den digitala affärsmöjligheten.

Ett annat självklart bolag som haft enormt kundfokus är Google, där hela affärsidén är att tillgodose oss konsumenter med så relevant information som möjligt på alla digitala plattformar, för att sedan profitera på vårt beteende på konsumentens villkor (något som Bing, Yahoo eller AltaVista inte gjort/gör lika bra). 


Texten är skriven av Gabriel Ghavami, VD på GO MO Group AB

VI VILL BLI SVERIGES BÄSTA SEO-FÖRETAG

Vi är ett proaktivt och målmedvetet team som med fullt fokus jobbar ihop för att i alla lägen kunna erbjuda marknadens mest kompletta sökmotoroptimeringstjänst (SEO-tjänst).

Sverige står inför enorma utmaningar och många i näringslivet har halkat efter den digitala evolutionen. Konsumenten är idag helt drivande och vi företagare måste haka på, kosta vad det kosta vill! Marknadsavdelningens roll och möjligheter har förändrats blixtsnabbt de senaste åren.

Det räcker inte längre att förlita sig på gamla tillvägagångssätt utan det krävs drastiska förändringar av marknadsföringsavdelningen för att hänga med i den digitala djungeln och för att komma ut som en vinnare.

Vi ser oss som en partner i den resan och erbjuder förutom SEO, utveckling av hemsidor, e-handelssidor och mobilvänliga hemsidor. Helheten är avgörande och vi tror vår styrka ligger i att vi kan erbjuda och har kompetens inom både webbutveckling och online-marknadsföring.

FÖRTROENDEUPPDRAG OCH REKORDSTART

2016 började på topp då vi fick in prestigeuppdrag ifrån bl.a. AJ-produkter, Basware, KFX coh Colliers. Där ingår även internationella uppdrag som att hantera Content Marketing och SEO på flera europeiska marknader.

Vi är stolta över att vi lyckats utforma en SEO-tjänst som ligger otroligt rätt i tiden och som vi till ett mycket bra pris kan erbjuda våra kunder. Vår framgång hade aldrig varit möjlig utan vårt SEO-team som varit otroligt proaktiva och lyckats uppnå enormt bra resultat för våra kunder på relativt kort tid! 

GO MO GROUP I SIFFROR

Bolaget visade en tillväxt på ca 145 % under 2015 och omsätter 14,3msek (2015). Bollen har precis satts i rullning och det roliga ligger framför oss. Ambitionen är att växla upp ytterligare och målet är att växa med ytterligare 140 % under 2016.

Stor del av framgången beror på hårt arbete och ett enormt fokus, men det faktum att vi lyckats kapitalisera på paradigmskiftet inom den digitala världen, och att Google ändrat spelreglerna för den organiska rankningen är också bidragande.

För mer info: www.gomogroup.com