Följ GO MO Group AB

Postnord säger: Sökmotorer viktigaste källan för research innan köp

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2016 15:40 CEST

Digitaliseringen medför att de köpsugna själva kan och vill bestämma var, när och hur de ska handla. På samma sätt önskar konsumenterna bestämma själva var, när och hur de söker information inför ett köp.

Varje dag görs ca 50,000 000 sökningar på Google, och vad vi än letar efter har vi som konsumenter blivit vana vid att få fram relevant information på ett ögonblick. Får vi inte rätt information presenterat på toppresultaten på första- sidan är det få som har tålamod att leta sig vidare.

I takt med att konsumenterna kräver mer har även maktbalansen till stor del förskjutits. Idag är det konsumenterna som bestämmer hur och när de interagerar med innehåll, platser, människor på efterkälken, måste all kommunikation anpassas till dagens konsument, och framförallt till den media och den teknik som konsumeras.Vi tog del av E-barometern Årsrapport 2015 och de skriver så här: 

Makten över konsument

Makten över konsumenternas interaktion med e-handelsföretagen inför ett köp ligger till stor del i deras egna händer. Digitaliseringen medför att de köpsugna själva kan och vill bestämma var, när och hur de ska handla. På samma sätt önskar konsumenterna bestämma själva var, när och hur de söker information inför ett köp. E-handelskunderna tar gärna emot erbjudanden men helst erbjudanden inom sin egen intressesfär. Det innebär att de främsta informationskällorna inför ett köp är de som konsumenten själv har kontroll över och litar på. För företa- gen gäller det att finnas i de informationskanaler som konsumenterna litar på och oftast konsulterar.

Källor

Konsumenternas källor till information inför köp på internet skiljer sig inte mot hur en informations inämtningsprocess i allmänhet ser ut i dag. Den allra viktigaste källan är sökmotorer och då särskilt Google. Även vänner och bekanta är viktiga källor. Prisjämförelsesajter och research-besök i fysiska butiker har också stor betydelse. Betydligt färre konsumenter anser att mer reklaminriktade företeelser som annonser, kataloger och nyhetsbrev är viktiga källor. Viktigt här är dock att komma ihåg att konsumenter sällan är medvetna om att de påverkas av reklam. För att bli ett framgångsrikt e-handelsföretag är ett starkt varumärke avgörande och för att nå dit är både riktad reklam och en bred marknadsföring viktiga komponenter.

Konsumenternas självständighet när de söker information inför ett köp har många av e-handels- företagen full koll på. De marknadsföringsverktyg som är viktigast för e-handlarna är sökordsoptimering, Facebook och sökordsannonsering/betalade länkar. Först därefter kommer traditionell reklam i tidningar. För detaljhandlarna är datadriven marknadsföring en guldgruva. Handlarna har inte samma dialog med kunderna på nätet, men de kan i gengäld följa dem i detalj genom köpprocessens olika steg då alla händelser loggas. Man kan precisionsstyra envägskommunikation till köparen, med erbjudanden baserade på köphistorik och erbjuda rabatter för att få till ett avslut.

Detaljhandel

Detaljhandelsföretagen kommer av allt att döma att fortsätta att satsa på digitala marknadskanaler under 2016. Två kanaler står i särklass i företagens investeingsplaner. Allra hetast är sociala medier där tre av fyra företag uppger att de tänker öka sina investering- ar under 2016. Strax därefter kommer investeringar hos sökmotorer.

Källan till detta innehåll är: E-barometern Årsrapport 2015 (Postnord)

VI VILL BLI SVERIGES BÄSTA SEO-FÖRETAG

Vi är ett proaktivt och målmedvetet team som med fullt fokus jobbar ihop för att i alla lägen kunna erbjuda marknadens mest kompletta sökmotoroptimeringstjänst (SEO-tjänst).

Sverige står inför enorma utmaningar och många i näringslivet har halkat efter den digitala evolutionen. Konsumenten är idag helt drivande och vi företagare måste haka på, kosta vad det kosta vill! Marknadsavdelningens roll och möjligheter har förändrats blixtsnabbt de senaste åren.

Det räcker inte längre att förlita sig på gamla tillvägagångssätt utan det krävs drastiska förändringar av marknadsföringsavdelningen för att hänga med i den digitala djungeln och för att komma ut som en vinnare.

Vi ser oss som en partner i den resan och erbjuder förutom SEO, utveckling av hemsidor, e-handelssidor och mobilvänliga hemsidor. Helheten är avgörande och vi tror vår styrka ligger i att vi kan erbjuda och har kompetens inom både webbutveckling och online-marknadsföring.

FÖRTROENDEUPPDRAG OCH REKORDSTART

2016 började på topp då vi fick in prestigeuppdrag ifrån bl.a. AJ-produkter, Basware, KFX coh Colliers. Där ingår även internationella uppdrag som att hantera Content Marketing och SEO på flera europeiska marknader.

Vi är stolta över att vi lyckats utforma en SEO-tjänst som ligger otroligt rätt i tiden och som vi till ett mycket bra pris kan erbjuda våra kunder. Vår framgång hade aldrig varit möjlig utan vårt SEO-team som varit otroligt proaktiva och lyckats uppnå enormt bra resultat för våra kunder på relativt kort tid! 

GO MO GROUP I SIFFROR

Bolaget visade en tillväxt på ca 145 % under 2015 och omsätter 14,3msek (2015). Bollen har precis satts i rullning och det roliga ligger framför oss. Ambitionen är att växla upp ytterligare och målet är att växa med ytterligare 140 % under 2016.

Stor del av framgången beror på hårt arbete och ett enormt fokus, men det faktum att vi lyckats kapitalisera på paradigmskiftet inom den digitala världen, och att Google ändrat spelreglerna för den organiska rankningen är också bidragande.

För mer info: www.gomogroup.com